Prevención

Prevención 2019-09-11T20:10:14+00:00

Prevención de Riscos Laborais

A Política de Prevención de Riscos Laborais de Construcciones E.C. CASAS, S.L. baséase, entre outros, nos seguintes puntos:

 • Cumprimento da lexislación e normativa vixentes en materia de prevención de riscos laborais, respectando os dereitos humanos e rexeitando o traballo infantil ou forzado.
 • O compromiso de acadar un alto nivel de seguridade e saúde no traballo, baseado no principio de mellora continua na acción preventiva.
 • A responsabilidade da xestión da prevención recae en toda a organización, aínda que debe ser iniciada, desenvolvida e apoiada polos máximos directivos da empresa.
 • E coherencia con outras políticas que promovan o benestar dos traballadores.

 

Para desenvolver os principios marcados na Política de Prevención de Riscos Laborais, Construcciones E.C. CASAS, S.L. implementou un sistema de xestión para a prevención de riscos laborais de acordo co OHSAS 18001:2007.

 

Como consecuencia destas premisas, pódese afirmar que Construcciones E.C CASAS, S.L. o seu principio fundamental é a seguridade e a saúde dos seus traballadores, un compromiso no que traballa a través do desenvolvemento de iniciativas en cada unha das liñas de negocio, principalmente dirixidas a sensibilizar aos empregados e a formación continua no campo da prevención e de riscos laborais, así como na implementación de procesos e sistemas preventivos que permitan avances nesta materia. Para alcanzar os nosos obxectivos, nunca se aforrou esforzos materiais, económicos ou humanos.

 

A dirección de Construciones E.C. CASAS, S.L. garante a participación dos traballadores e os dereitos de información, a través do delegado de prevención, así como dos representantes dos traballadores.

Política de Calidade, Medioambiente e PRL (SXI)

CONSTRUCCIONES EC CASAS, SL, dende a súa constitución, prestou os seus servizos no ámbito da construción de obras civís, realizando pavimentos, saneamentos, sumidoiros, escavacións, muros, etc., sempre ofrecendo como argumento prioritario na súa oferta a súa seriedade ea súa calidade de produto e servizo.

As pautas e obxectivos xerais en relación coa calidade, a xestión ambiental ea prevención de riscos laborais reflíctense nesta política do sistema integrado de xestión que CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, S.L. Desenvolveuse en base ás normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Entre os obxectivos da nosa política, o seguinte será fundamental:

 • A plena satisfacción do cliente e doutras partes interesadas coas actividades realizadas.
 • Comprender as necesidades e expectativas das partes interesadas, tanto actuais como potenciais, baseadas nunha análise do contexto da organización e da súa xestión ambiental.
 • A implantación da mellora continua, como estándar de conduta na empresa, tanto desde o punto de vista da calidade como a prevención de riscos laborais e a mellora do sistema de xestión ambiental para mellorar o desempeño ambiental
 • Agilidade na resposta aos interesados ​​e ante calquera situación que cause danos ao medio.
 • Adaptación ás novas tecnoloxías e á formación do persoal, promovendo así a motivación cara a un traballo ben feito ea preocupación permanente pola satisfacción do cliente e outras partes interesadas.
 • Orientación cara á prevención para evitar posibles fallos e erros.
 • Uso de procesos ou prácticas que eviten, reduzan ou controlan a contaminación ambiental, a prevención de danos e a deterioración da saúde, así como a insatisfacción dos nosos clientes e partes interesadas.
 • Compromiso claro coa protección do medio ambiente, incluída a prevención da contaminación, así como outros compromisos específicos relevantes para o contexto da organización.
 • Aplicación de boas prácticas ambientais e a súa comunicación a partes interesadas relevantes para mellorar o desempeño ambiental, baseado no compromiso de mellora continua do sistema de xestión ambiental.
 • Revisión continua do Sistema a través da detección de desviacións ou non conformidades.
 • A conformidade cos requisitos legais e normativos que son aplicables á organización, incluídos os de carácter ambiental e prevención de riscos laborais e outros que a organización suscribe.

A Xestión de CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, S.L. está totalmente comprometida coa política definida, a xestión da calidade ea prevención da contaminación, polo que garante os medios humanos, técnicos e económicos necesarios para alcanzalos.

Do mesmo xeito, todos os membros da organización son responsables da realización do seu traballo de conformidade co Sistema de Calidade implementado e co establecido nos documentos que o desenvolven, sendo a Administración directamente responsable da eficacia e aplicación do devandito Sistema.

Pontevedra, 15 de outubro de 2018

A Xerencia

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información ou saber como cambiar a configuración na nosa Política de Cookies. Ler máis

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close